Da li postoji najbolja koncertna hala ili najbolji orkestar na svetu?  Teško je to reći, ali je moguće navesti da su određeni prostori ili orkestri najbolji za određenu vrstu muzike ili izvođenja. Slično je i sa zvučnicima – teško je reći koji je najbolji ali za određene uslove i prostore postoje „odgovarajući“.

MBL je uložio mnogo vremena, energije i znanja u svoje zvučnike i oni su i dan-danas jedinstveni u HiFi svetu. Ekspertiza do koje se došlo u razvoju po svemu izuzetnih zvučnika i komponenata Reference serije je primenjena i u razvoju i dizajnu modela Noble Line i Corona Line. Najpoznatiji su radijalni (omnidirekcioni) drajveri za srednje i visoke tonove koji se nalaze na svim MBL zvučnicima i koji su postali neka vrsta MBL zaštitnog znaka.

 

mbl 126

mbl 120

mbl 116f